Messutapahtuma ja kohdennettu mainos

Näin opiskelijat mieltävät mainonnan – katso syksyn 2023 huomioarvomittausten tulokset

Huomioarvotutkimukset tärkeänä osana kampanjaa

Yhteistyökumppanimme Mediani Group Oy keräsi syksyn 2023 aikana eri korkeakoulumedian kohteissa arvokasta tietoa näytöillä esiintyvästä mainonnasta. Kyselyihin vastasi yhteensä 309 nuorta, jotka valittiin satunnaisesti kampukset aulassa liikkuvien joukosta. Vastaajat täyttivät kyselylomakkeen omilla mobiililaitteillaan. 

Aktiivimedian korkeakoulumedia kattaa useita eri korkeakoulukampuksia ympäri Suomea, ja se onkin yksi suosituimmista kohderyhmämedioista opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnatulle mainonnalle. Kokonaisuudessaan syksyn 2023 huomioarvomittaustulokset ovat erittäin positiiviset – ne osoittavat, että Aktiivimedian digitaaliset latauspisteellä varustetut näytöt toimivat mainonnalle tehokkaina mainosvälineinä. Lue lisää millaisiin tuloksiin huomioarvomittauksissa päästiin!

Mainonta mielletään ja muistetaan hyvin

Huomioarvomittaustulosten mukaan tutkittavat aineistot itsessään ovat olleet vaikuttavia. Tulosten mukaan keskiarvoltaan jopa 83 % vastaajista olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että mainoksesta käy selvästi ilmi mainostettava tuote tai palvelu. Samoilla tuloksilla myös mainokset ovat antaneet myönteisen kuvan mainostajasta. Lisäksi 62 % vastaajista taas oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että voisi harkita ostavansa tai käyttävänsä mainostettua tuotetta tai palvelua. Samoilla tuloksilla ilmeni myös, että mainos lisäsi kiinnostusta mainostettua tuotetta, palvelua tai mainostajaa kohtaan. 

Edellä mainitut tulokset ovat erittäin positiivisia korkeakoulumediassa esiintyneiden kampanjoiden kannalta. Ne osoittavat, että mainos on onnistunut tavoittamaan kohdeyleisönsä ja herättämään heidän kiinnostuksensa mainostettavaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Myös näytöillä esiintynyt mainonta oli jäänyt hyvin vastaajien mieleen. Tulosten mukaan keskiarvoltaan jopa 70 % vastaajista muistaa nähneensä mainontaa näytöillämme sekä kulkeneensa näytön ohitse. Nämä tulokset kokonaisuudessaan lisäävät kampanjan tehokkuutta ja todennäköisyyttä siihen, että asiakkaamme saavuttavat kampanjansa tavoitteen.

Latauspiste todistetusti lisää mainonnan kiinnostavuutta

Aktiivimedian diginäyttöjen yhteydessä on puhelimen latauspisteitä, jotka ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi ja ne lisäävät mainoksen kiinnostavuutta. Tuloksista selvisi, että jopa 79 %  vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että puhelinten latauspiste on tarpeellinen palvelu. Lisäksi 67 %  vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että latauspiste lisää mainoksen kiinnostavuutta. 

Nämä tulokset osoittavat, että puhelinten latauspisteet ovat tehokas tapa nostaa mainonnan huomioarvoa. Latauspisteiden avulla myös asiakkaamme tarjoaa kohdeyleisölleen arvokkaan palvelun, joka saa heidät pysähtymään ja kiinnittämään huomiota näytöllä esiintyvään mainontaan. 

uug

Huomioarvomittaustulosten perusteella voidaan todeta, että korkeakoulumedian digitaaliset aktivoivat näytöt toimivat erittäin tehokkaina mainontakanavina. Näytöillä esiintyvä mainonta on muistettu hyvin ja se on koettu vaikuttavaksi. Lisäksi puhelimien latauspisteet lisäävät mainoksen kiinnostavuutta. Tutkimuksissa esiin nousseet tulokset ovat hyviä uutisia mainostajille,  jotka tavoittelevat nuoria aikuisia. Huomioarvomittauksissamme vastaajat eli kohderyhmä antaa asiakkaillemme myös arvokasta palautetta kommentoimalla tutkimuksen päätteeksi vapailla sanoilla tutkittua kampanjaa. Aktiivimedian korkeakoulumedia tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tavoittaa tämä tärkeä kohderyhmä tehokkaasti! 

Ota yhteyttä ja varaa kampanjasi sinun kohderyhmällesi ominaiseen ympäristöön!

Arcada
Korkeakoulumedia: Lut yliopisto
Korkeakoulujen kampusympäristö on täynnä potentiaalia ja intoa, mikä tekee siitä optimaalisen paikan mainostaa.
Parhaat Käytännöt Opiskelijoille Suunnatussa Mainonnassa

Voit ostaa aktiviimediasta näkymistä myös mediani.fi palvelun kautta.

Vivotech Oy

Aktiivimedia on Vivotech Oy:n mediabrändi, joka tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen viestintään uniikeissa mediaympäristöissä, joissa ei normaalisti ole totuttu näkemään muuta mainontaa.

Sosiaalinen media

Aktiivimedia mukana
Aktiimedia

@2022 Vivotech Oy (2561680-5)