Messutapahtuma ja kohdennettu mainos

Huomioarvomittaus kampanjaasi Aktiivimedialta – kuinka se toteutetaan?

Dedikoidut huomioarvomittaukset saatavilla kaikkiin Aktiivimedian kampanjoihin

Huomioarvon ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää yrityksen markkinointi- ja mainontatoimien onnistumiselle, ja se auttaa heitä saamaan paremmin yhteyden kohdeyleisöön ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

Jokaisen kampanjan jälkeen toimitamme asiakkaillemme kampanjan loppuraportin, jossa esiintyy mainoksen näyttökerrat sekä näyttöaika jokaisesta ostetusta näytöstä. Me Aktiivimedialla haluamme kuitenkin myös tarjota vaihtoehdon, joka antaa yhä tarkempaa tietoa kampanjasi menestyksestä. Teimme yhteistyösopimuksen Mediani Groupin kanssa, joka toteuttaa asiakkaillemme huomioarvotutkimuksia.

Miten huomioarvomittaus käytännössä toteutetaan?

Huomioarvomittaukset toteutetaan kenttähaastatteluilla valikoidussa kohteessa. Tutkimus suoritetaan lähtökohtaisesti pääkaupunkiseudulla. Asiakas voi toivoa kohdetta missä haluaa, että tutkimus toteutetaan. Huomioarvomittauksessa haastateltavien määrä n=50.

Huomioarvotutkimuksessa vastaaja vastaa lyhyeen noin 3 minuutin kyselyyn, jossa selvitetään mainosviestien muistettavuutta ja mielikuvia.

Kyselylomake on jaettu neljään eri osaan: 

  • Demograafiset tiedot
  • Mainoslaitteen muistettavuus ja latauspisteen hyödyllisyys
  • Vapaavalintainen: Mitä mainoksia muistaa nähneensä kyseisessä laitteessa (5 vaihtoehtoa)
  • Mainoksen muistettavuus 
  • Mainosta koskettavat kysymykset (kts. alla oleva kuva)
  • Avoin kysymys: Millaisia ajatuksia mainos herätti sinussa?

Huomioitavaa!

Huomioarvomittaus tehdään lähtökohtaisesti yhdestä aineistosta. Näin ollen, jos asiakkaalla on kampanjan aikana useampia aineistoja, on suotavaa valita mittaukseen vain yksi aineisto. Jos kampanjan eri aineistot ovat tyyliltään samanlaisia ja yhden brändin alla tehtyjä, kuten esimerkiksi tuotekampanjat, pystyy vastaaja yhdistelemään eri mainokset mielessään.

Mikäli haluttaisiin arvioida eri aineistojen toimivuutta tai muistettavuutta ja verrata niitä keskenään, ota silloin yhteyttä Aktiivimedian henkilökuntaan.

Huomioarvotutkimuksen kautta asiakkaillemme on jatkossa mahdollisuus saada ymmärrystä ja lisäarvoa muun muassa seuraavissa asioissa:

1. Asiakkaiden käyttäytyminen: Huomioarvotutkimus auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin, kuinka asiakkaat käyttäytyvät kiinnittäessään huomiota tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Ymmärtämällä, mikä kiinnittää heidän huomionsa ja mikä ei, yritys voi räätälöidä markkinointi- ja mainontatoimiaan tavoittaakseen ja sitouttaakseen kohdeyleisön paremmin.

2. Brändin tunnettuuden parantaminen: Huomioarvo on tärkeä tekijä brändin tunnettuuden rakentamisessa. Tutkimuksista saatavan datan perusteella yritys saa tietoa, mikä kiinnittää ihmisten huomion. Yritys voi luoda sisältöä, jonka potentiaaliset asiakkaat todennäköisemmin huomaavat ja muistavat, mikä taas luonnollisesti lisää bränditietoisuutta ja tunnettuutta.

3. Erottuvuus ruuhkaisilla markkinoilla: Nykypäivän ruuhkaisilla markkinoilla yrityksen tuotteita voi olla vaikea huomata. Ymmärtämällä huomioarvoa yritys voi luoda markkinointikampanjoita ja sisältöä, joka todennäköisemmin erottuu joukosta ja vangitsee ihmisten huomion positiivisella tavalla.

4. ROI:n maksimoiminen: Keskittymällä siihen, mikä kiinnittää ihmisten huomion, yritys voi varmistaa, että heidän markkinointinsa on tehokkaampaa, joka taas johtaa yritykselle korkeampaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Korkeakoulujen kampusympäristö on täynnä potentiaalia ja intoa, mikä tekee siitä optimaalisen paikan mainostaa.
Parhaat Käytännöt Opiskelijoille Suunnatussa Mainonnassa

Voit ostaa aktiviimediasta näkymistä myös mediani.fi palvelun kautta.

Vivotech Oy

Aktiivimedia on Vivotech Oy:n mediabrändi, joka tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen viestintään uniikeissa mediaympäristöissä, joissa ei normaalisti ole totuttu näkemään muuta mainontaa.

Sosiaalinen media

Aktiivimedia mukana
Aktiimedia

@2022 Vivotech Oy (2561680-5)